හානි පූර්ණය සඳහා වන කාර්යාල පනත් කෙටුම්පතට කථානායක අත්සන් තබයි..

හානි පූර්ණය සඳහා වන කාර්යාල පනත් කෙටුම්පතට කථානායක අත්සන් තබයි..

හානි පූර්ණය සඳහා වන කාර්යාල පනත් කෙටුම්පතට කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා අද අත්සන් කර තිබේ.
මෙම පනත් කෙටුම්පත පසුගියදා (10) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.
පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් අඳහස් දැක්වූ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා, සියලු ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කරන බව ප්‍රකාශ කළේය.
“උතුරේ පමණක් නොව දකුණේද අතුරුදහන්වූවන් වාර්තා වී ඇත. ඒ පිළිබඳව හානිපූර්ණය කළ යුතුව තිබේ. අදාළ පාර්ශව සඳහා සහන සැලසීමට ක්‍රියා කළ යුතුව ඇත. මෙම කාර්යාලය මඟින් ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, හා ඒවයේ ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම සිදු කරයි”
මෙහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය හතරදෙනෙකුගෙන් සමන්විත වන බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා පසුගියදා ප්‍රකාශ කළේය.