ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ නව සභාපති හේමසිරි ප්‍රනාන්දු..

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ නව සභාපති හේමසිරි ප්‍රනාන්දු..

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ නව සභාපති ලෙස හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා පත්කිරිමට ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කටයුතු කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය පවසයි.
ඔහු මේ වන විට ජනපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කරන අතර එයට අමතරව මෙම පත්කිරීම සිදුකර ඇති බව සඳහන්.
මහජන බැංකුවේ සභාපතිවරයා ලෙසද ඔහු කටයුතු කරනු ලැබූ අතර පසුගියදා එම බැංකුව,ලංකා බැංකුව හා ශ්‍රී ලකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල විසුරුවා හැරීමට ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේ මහතා කටයුතු කිරීමත් සමගින් ඔහු එම තනතුරින් ඉවත් විය.
ජනපතිවරයා එම ආයතන තුනේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ඉවත් කිරිම කටයුතු කළේ එහි සිදුවූවා යැයි පැවසෙන දූෂණ හා අක්‍රමිකතා හේතුවෙන් බවද වාර්තා විය.