මාළිගාවත්ත ප්‍රදේශයේ මාර්ග කිහිපයක වාහන ගමනාගමනය සීමා කරයි..

මාළිගාවත්ත ප්‍රදේශයේ මාර්ග කිහිපයක වාහන ගමනාගමනය සීමා කරයි..

අද (23) පස්වරු 12.30 සිට මාළිගාවත්ත ප්‍රදේශයේ මාර්ග කිහිපයක රථ වාහන ගමනාගමනය සීමා කිරීමට පොලිසිය කටයුතු කර ඇත.
ඒ ආර්. ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේ අද පැවැත්වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා – එංගලන්ත එක්දින ක්‍රිකට් තරඟය හේතුවෙනුයි.