සතොස නඩුවෙන් ජොන්ස්ටන් ඇතුළු තිදෙනාව නිදහස් කෙරේ..

සතොස නඩුවෙන් ජොන්ස්ටන් ඇතුළු තිදෙනාව නිදහස් කෙරේ..

සතොසට අයත් රුපියල් මිලියන 05 කට අධික මුදලක් අවභාවිත කිරිමේ චෝදනා මත ,හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ට එරෙහිව පවරා තිබූ නඩුවෙන් ඔහු ඇතුළු තිදෙනා නිදොස් කොට නිදහස් කිරීමට කුරූණැගල මහාධිකරණය අද (16) නියෝග කළේය.

මෙම නඩුවට අදාළව හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ඇතුළු තිදෙනා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටියහ.