නිල ඇදුම්ව වුචර් ක්‍රමයේ වෙනසක් නෑ

නිල ඇදුම්ව වුචර් ක්‍රමයේ වෙනසක් නෑ

පාසල් දරුවන් සඳහා නිල ඇඳුම් රෙදි වෙනුවට වවුචර් පත් ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ගෙන ඇති තීරණයෙහි කිසිදු වෙනසක් සිදුනොවන බවත්, ඇතැම් කණ්ඩායම් ‍මේ වසරේ දී පාසල් සිසුන්ට වවුචර් වෙනුවට නිල ඇඳුම් රෙදි ලබාදෙන බවට අසත්‍ය ප්‍රචාරයක් සිදුකරමින් ජනතාව නොමඟ යැවීමට උත්සාහ කරන බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.
නිල ඇඳුම් රෙදි වෙනුවට වවුචර් ක්‍රමය හඳුන්වාදීම හරහා දූෂණ අක්‍රමිකතා සහ අනවශ්‍ය මුදල් නාස්තිය මෙන් ම අතයට සිදුවූ කොමිස් ගනුදෙනුවලට තිත තැබීමට හැකි වු බවත්, ඊට අමතරව නිල ඇඳුම් රෙදි ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් පැවති වෙළඳපොළ ඒකාධිකාරය බිඳදමා දිවයින පුරා සුළු පරිමාණ රෙදිපිළි ව්‍යාපාරිකයන්ට මෙන් ම නිමි ඇඳුම් සකස්කරන්නන්ට ද ආදායම් ඉපදවිය හැකි ක්‍රමවේදයක් ඇතිකිරීමට ද මේ හරහා රජයට හැකි වූ බවත් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි.
CATEGORIES