අයි.ඕ.සී ඉන්ධන මීලත් ඉහළට..

අයි.ඕ.සී ඉන්ධන මීලත් ඉහළට..

ලංකා ඛණිජ තෙල් සංස්ථාව ඊයේ (10) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ නැංවීමට සමගාමීව ලංකා අයි ඕ සී සමාගමද ඉන්ධන මිල ගණන ඉහළ දැමීමට කටයුතු කළේය.
ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 155 ක මිලකට සහ ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක රුපියල් 172 ක මිලකටයි අලෙවි කෙරේ.
ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 129 කට සහ සූපර් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 141 ක මිලකට නව මිල සංශෝධනය යටතේ අලෙවි කෙරෙන බවද ලංකා අයි ඕ සී සමාගම නිවේදනය කර සිටියි.
ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට අනුව ලංකා ඛණිජ තෙල් සංස්ථාව ඊයේ (10) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඔටෝ ඩීසල් හැර පෙට්‍රල් සහ සුපර් ඩීසල් මිල ගණන් ඉහල දැමුණි.
ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 06 කින්ද ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 08 කින්ද සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 08 කින්ද ඉහළ දැමුණි.