රජරට සරසවියේ වෛද්‍ය පීඨාධිපති සහ අංශ ප්‍රධානීන් තනතුරු වලින් ඉල්ලා අස්වෙයි…

රජරට සරසවියේ වෛද්‍ය පීඨාධිපති සහ අංශ ප්‍රධානීන් තනතුරු වලින් ඉල්ලා අස්වෙයි…

රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ පීඨාධිපති සහ දෙපාර්තමේන්තු 14 ක අංශ ප්‍රධානීන් ඊයේ (09) දිනයේදී ඔවුන් විසින් දරනු ලැබූ තනතුරු වලින් ඉල්ලා අස්වී ඇත.
අදාළ ආචාර්වයරුන් මෙම තීරණයට එළැඹ ඇත්තේ පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට වෛද්‍ය පීඨයේ ආචාර්යවරුන්ට ලබාදුන් “රඳවා ගැනීමේ දීමනාව” කිසිදු පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව නවතා දැමීමට එරෙහිවයි.
හිටපු උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එස්.බී.දිසානායක මහතා විසින් මහචාර්යවරයෙකුට මාසිකව රුපියල් ලක්ෂයක්ද , ඡ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරයෙකු සඳහා රුපියල් 80,000 ක්ද , කථිකාචාර්යවරයෙකු සඳහා රුපියල් 60,000 ගෙවීමට තීරණය කොට තිබුණි.
ආචාර්යවරුන්ගේ මෙම තීරණය හේතුවෙන් වෛද්‍ය පීඨ සිසුන්ගේ අවසන් වසර විභාගය පැවැත්වීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගතවී ඇති අතර එය ලබන වසරේ වෛද්‍යවරුන්ට සීමාවාසික පත්වීම් ලබා දීමටද ඍජුව බලපෑමක් එල්ල කරයි .
ශ්‍රී ලංකා විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය තුළ ආචාර්යවරුන් උපකුලපතිවරයෙකුට එරෙහිව මෙවන් තීරණයකට එළඹ ඇත්තේ පළමු වතාවට බවත් වාර්තා වෙයි.