දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට නිකුත් කළ නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් තවදුරටත්…

දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට නිකුත් කළ නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් තවදුරටත්…

කළුතර, ගාල්ල, බදුල්ල, සහ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස කිහිපයකට නිකුත් කර ඇති නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක බැවින් කඳු හා නායයාමේ අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල ජීවත් වන ජනතාව විමසිල්ලෙන් පසුවන්නැයි ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ නායයාම් හා අවදානම් කළමනාකරණ අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ගාමිණී ජයතිස්ස මහතා ඉල්ලා සිටියි.
මේ අතර ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සරත් චන්ද්‍රසිරි විතානගේ මහතා පැවසුවේ මේ වන විට පොල්ගොල්ල ජලාශයේ එක් වාන් දොරටුවක් විවෘත කර ඇති බවයි.
වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් ප්‍රදේශ රැසක විදුලි පාරිභෝගිකයින් 8500 කට විදුලි බලය ඇණහිට ඇතැයි විදුලි බල හා පුණර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, සුලක්ෂන ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ ය.
පවතින වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ජල විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ජලාශවල ධාරිතාව 80% ඉක්මවා ඇති බව ඔහු සඳහන් කළේ ය.