මැලේසියා හිටපු අගමැතිගේ බිරිඳ අත්අඩංගුවට..

මැලේසියා හිටපු අගමැතිගේ බිරිඳ අත්අඩංගුවට..

මැලේසියාවේ හිටපු අග්‍රමාත්‍ය නජීබ් රසාක් මහතාගේ බිරිඳ වන රොස්මා මන්සුර්ව මුල්‍ය අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් අත්ඩංගුවට ගෙන ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා පවසයි