කටුනායක – කොළඹ අධිවේගී මාර්ගයේ ETC මුදල් ගෙවිමට වාසියක්..

කටුනායක – කොළඹ අධිවේගී මාර්ගයේ ETC මුදල් ගෙවිමට වාසියක්..

කටුනායක – කොළඹ අධිවේගී මාර්ගය තුළ ක්‍රියාත්මක වන ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගාස්තු ක්‍රමය භාවිතා කරන්නන් සඳහා 10%ක ගාස්තු වට්ටමක් ලබාදීමට තීරණය කර තිබෙන බව අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම් හා නඩත්තු අංශයේ අධ්‍යක්ෂක එස්. ඕපනායක මහතා සඳහන් කළේය.
ETC නමින් හඳුන්වන මෙම ක්‍රමය හරහා මුදල් ගෙවීමේදී පිටවීමේ දොරටුව අසල නැවතීමකින් තොරව වාහන ගමන් කිරීමට හැකියාව තිබේ.
ETC ක්‍රමය ජාඇල හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයේ හා පෑලියගොඩ තොරණ හන්දිය පාරිභෝගික මධ්‍යස්ථානය හරහා ලබාගත හැකි බවත්, මීට අමතරව www.etway.lk වෙබ් අඩවියෙන් ඔන්ලයින් ක්‍රමය හරහා මෙය ලබාගත හැකි බවත් අධ්‍යක්ෂකවරයා පවසයි.
වාහන හිමියන් දිරිමත් කිරීම සඳහා 10% වට්ටමක් ලබාදීම ආරම්භ කළ බවත්, මීට අමතරව අනෙකුත් අධිවේගී මාර්ගවලටත් මෙම පහසුකම් ලබාදෙන බවත් එස්. ඕපනායක මහතා වැඩිදුරටත් මෙහිදී සඳහන් කළේය.