2018 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල කැබිනට් රැස්විමෙන් අනතුරුව..

2018 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල කැබිනට් රැස්විමෙන් අනතුරුව..

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ශිෂ්‍යත්ව ලබාදෙන ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ඉහළ දැමීම පිළිබඳව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ගෙන එනු ලබන යෝජනා පත්‍රිකාව සම්බන්ධයෙන් අද (02) පැවැත්වෙන කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී තීරණයක් ගැනීමට නියමිතව ඇති බව පැවසේ.
එසේම එම තීරණය අද (02) දිනයේදී ගැනීමට නොහැකි වුවහොත් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම සතියකින් පමණ ප්‍රමාද විය හැකි බව කැබිනට් ආරංචි මාර්ග පවසයි.
2018 පහවසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පසුගිය අගෝස්තු 05 වැනිදා පැවැත්වූ අතර, ඒ සඳහා සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍යවලින් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් තුන්ලක්ෂ පනස් පන්දහස් තුන්සිය විසිහයක් පෙනී සිටියේය.
එම ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ වනවිට ඕනෑම අවස්ථාවකදී නිකුත් කිරීමට හැකි ලෙස සකස්කර ඇතිබවද විභාග දෙපාර්තමේන්තු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.