කුරුණෑගලට නවීන පහසුකම්වලින් යුත් ජාතික පාසල් දෙකක්..

කුරුණෑගලට නවීන පහසුකම්වලින් යුත් ජාතික පාසල් දෙකක්..

කුරුණෑගල ප්‍රදේශයට අති නවීන පහසුකම්වලින් සමන්විත නව ජාතික පාසල් දෙකක් ඉදිකිරීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ මග පෙන්වීම අනුව සැලසුම් කර ඇති බව අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.
අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ ඊයේ (26) කුරුණෑගල මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලයේ ළඟම පාසල හොඳම පාසල ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකරන ලද නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල සිසු අයිතියට පත්කිරීමේ උත්සවයට සහභාගී වෙමින්.
සියලුම පාසල්වල පහසුකම් ඉහළ නැංවීමට ක්‍රියාත්මක ළඟම පාසල හොඳම පාසල වැඩසටහන යටතේ මේ වන විටත් පාසල් 9,000 කට අධික ප්‍රමාණයක සංවර්ධන කටයුතු සිදු කරමින් සිටින බව ද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේය.