නොවැම්බර් 01 වැනිදා සිට කොළඹ කුණු පුත්තලමට..

නොවැම්බර් 01 වැනිදා සිට කොළඹ කුණු පුත්තලමට..

කොළඹ මහ නගර සභාවේ කැළි කසළ පුත්තලම අරුවක්කාඩු හි ඉදිකළ සනීපාරක්ෂක කසළ රඳවනයට රැගෙන යාමට නොවැම්බර් 01 වන දා සිට ආරම්භ කරන බව බස්නාහිර හා මහ නගර සංවර්ධන අමාත්‍යංශ ලේකම් නිහාල් රූපසිංහ මහතා මාධ්‍ය වෙත සඳහන් කළේය.
ඒ අනුව පළමු අදියරේදී විශේෂිත වාහන යොදා ගනමින් කොළඹ මහ නගර සභාවේ කසළ ටොන් 600 ක් දෛනිකව අරුවක්කාඩු වෙත රැගෙන යාමට සැළසුම් කර ඇත.
කෙසේ වෙතත් පුත්තලම, අරුවක්කාඩු කසළ රඳවනයට විරෝධය පළ කරමින් පසුගිය සති කිහිපයේ ප්‍රදේශවාසීන් අවස්ථා කිහිපයකදීම උද්ඝෝෂණවල නිරත විය.