පළාත් සභා සීමා නිර්ණය වාර්තාව තවත් මාස දෙකකින් ප්‍රමාදයි ..

පළාත් සභා සීමා නිර්ණය වාර්තාව තවත් මාස දෙකකින් ප්‍රමාදයි ..

පළාත් සභා සීමා නිර්ණය වාර්තාව තවත් මාස දෙකකින් ප්‍රමාද වනු ඇති බව කැබිනට් මණ්ඩලයට දන්වන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ (21) පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී සඳහන් කර ඇති බව වාර්තා වේ.
ඒ අනුව පළාත් සභා මැතිවරණයට අදාළ සීමා නිර්ණය වාර්තාව තවත් මාස 02ක් ප්‍රමාද වන බවට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුතු පංච පුද්ගල සීමා නිර්ණය කමිටුව විසින් කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාට දැනුම් දී ඇත.
එම අවස්ථාවේදී කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා කවර තත්ත්වයක් යටතේ හෝ ඉක්මනින් මැතිවරණය පැවැත්වීමට කටයුතු කරන ලෙස එහිදී අවධාරණය කොට තිබේ.
සීමා නිර්ණය කටයුතු ප්‍රමාද විය හැකි බව කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දෙන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසා ඇත්තේ එම අවස්ථාවේදීය.