කොළඹ – කටුනායක අධිවේගි මාර්ගයේ කොටසක් අද (20) සිට අවහිර කෙරේ..

කොළඹ – කටුනායක අධිවේගි මාර්ගයේ කොටසක් අද (20) සිට අවහිර කෙරේ..

නව කැළණි පාලමේ ඉදිකිරීම් හේතුවෙන් කොළඹ – කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ ආරම්භක ස්ථානයේ සිට කොටසක් අද (20) සිට ලබන මස 04 වනදා දක්වා අවහිර කෙරෙන බව පොලීසිය පවසයි.
ඒ අනුව, කටුනායක දෙසට ගමන් කරන මංතීරුවේ මීටර් දෙකක පමණ පළලින් සහ මීටර් 200 ක් පමණ දිගින් යුත් කොටසක් මෙලෙස තාවකාලිකව අවහිර කෙරෙන බව පොලිසීය කියයි.