ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම දිගු ගමන් කාල සටහනේ වෙනසක් කරයි..

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම දිගු ගමන් කාල සටහනේ වෙනසක් කරයි..

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම එළැඹෙන ශීත සෘතුවේ සිය දිගු ගුවන් ගමන් කාලසටහනේ සැළකිය යුතු වෙනස්කම් රැසක් සිදු කෙරෙන බව එම සමාගම පවසයි.
ඒ අනුව සිය සමාගමට අයත් 330- 300 යානා ඔක්තෝබර් 28 වන දින සිට දිනපතා මෙල්බර්න් මෙහෙයුම් සඳහා යොදා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බව කියයි.
එමෙන්ම ඔක්තෝබර් 29 වන දින සිට කොළඹ සිට -සිංගප්පූරුව – දක්වා සිදුකෙරෙන ගුවන් ගමන් වාර පුළුල් කිරීමටද ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම තීරණය කර තිබේ.
සතිපතා ගුවන් මෙහෙයුම් වැඩි කිරීමත් සමග වත්මන් කාලසටහනට අනුව සතියකට සිදුකරන ගුවන් ගමන් වාර 17 සිට 21 ක් දක්වා ඉහළ යන බව එම සමාගම පෙන්වා දෙයි.
එහිදී ගුවන් මෙහෙයුම් 7 ක් එයාර්බස් 330-300 ගුවන් යානා මගින් මෙහෙයවනු ලබන අතර ඉතිරි ගුවන් මෙහෙයුම් 14 නවතම – 320 / 321 ගුවන් යානා මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත.
මෙම ධාරිතා වැඩිදියුණු කිරීමත් සමග සතියකට අතිරේක ආසන 2400 ක් පමණ පිරිනැමීමට සමාගම අපේක්ෂා කරයි.
මේ අතර ඔක්තෝබර් 27 වැනිදා සිට ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි හොංකොං මෙහෙයුම් අත්හිටුවීමට ද ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම කටයුතු යොදා තිබේ.