නැගෙනහිර දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවනයට බාධා..

නැගෙනහිර දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවනයට බාධා..

නැගෙනහිර දුම්රිය මාර්ගයේ හබරණ සහ පලුගස්වැව දුම්රිය ස්ථානයට අතර 127 කිලෝ මිටර් කණූව ආසන්නයේදී කොළඹ සිට මඩකලපුව දෙසට ධාවනය වු ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරනු ලැබු දුම්රියක ගැටිමෙන් වන අලි තිදෙනෙකු මිය ගොස් ඇත.
අද (18) අලුයම 04 ට පමණ සිදුවු මෙම අනතුරින් දුම්රිය පීලි පැනිමක්ද සිදුව ඇති අතර එම මාර්ගයේ ධාවන කටයුතු සඳහාද බාධා එල්ල වී තිබේ.
ඒ අනුව කොළඹින් ගමන් ආරම්භකරන දුම්රිය මහව සංධිය දක්වා පමණක් ධාවනය වන බවත් එම මාර්ගයේ ධාවන කටයුතු කඩිනමීන් යථා තත්වයට පත් කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුව පවසයි.