උසස් පෙළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ 18 වැනිදා ආරම්භ වෙයි..

උසස් පෙළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ 18 වැනිදා ආරම්භ වෙයි..

2018 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස්‌ පෙළ විභාගයේ ප්‍රායෝගික පරීක්‍ෂණ මෙම මස18 වැනිදා සිට ආරම්භ කිරිමට සැලසුම් කර ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
එ අනුව ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව, නර්තනය, සංගීතය, නාට්‍ය හා රංග කලාව, ඉංජිනේරු තාක්‍ෂණවේදය සහ ජෛව පද්ධති තාක්‍ෂණවේදය යන විෂයයන් සඳහා මෙම ප්‍රායෝගික පරීක්‍ෂණ පැවැත්වෙයි.
එම පරීක්‍ෂණ අවසන් වන්නේ ඔක්‌තෝබර් මස 28 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන බවද විභාග දෙපාර්තුමේන්තුව වැඩි දුරටත් පවසයි.