ඔක්තොම්බර් මස 01 වැනිදා සිට දුම්රිය ගාස්තු ඉහළට..

ඔක්තොම්බර් මස 01 වැනිදා සිට දුම්රිය ගාස්තු ඉහළට..

ඔක්තොම්බර් මස 01 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක නව දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනය ද මේ වන විට ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර ,ඒ අනුව දුම්රිය ගාස්තු 15%කින් ඉහළ යෑමට නියමීත බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය වාණිජ අධිකාරි ඒන්.ජේ. ඉඳිපොලගේ මහතා සඳහන් කළේය.
නව ගාස්තු සංශෝධනය යටතේ අවම ගාස්තුව වන රුපියල් 10 කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවන නමුත් අවම ගාස්තුව සඳහා වන දුර කිලෝමීටර් 09 සිට කිලෝ මීටර් 07 දක්වා සීමා කර ඇති බව එ මහතා පෙන්වා දෙයි.
සංශෝධනය වූ නව ගාස්තුවලට අදාළව කොළඹ කොටුවේ සිට ගාල්ල දක්වා පැවති රුපියල් 105ක තෙවන පංතියේ ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තුව 135 දක්වා ඉහළ යන අතර, එම පංතියේ කොළඹ කොටුව සිට මාතර දක්වා ගාස්තුව රුපියල් 130 සිට 170 දක්වා ඉහළ යනු ඇත.
කොළඹ කොටුව සිට මහනුවරට පැවති රුපියල් 110ක් වූ තෙවන පංතියේ ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තුව රුපියල් 140 දක්වා ද, කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල දක්වා පැවති රුපියල් 205 ගාස්තුව රුපියල් 275 දක්වා ද ඉහළ යන බව නියෝජ්‍ය වාණිජ අධිකාරීවරයා සඳහන් කළේය.
මෙලෙස දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනය වන්නේ 2008 වසරෙන් පසුව වන බවත් එ මහතා වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේය.