නැදුන්කර්නි ගම්මානයේ ඉන්දියානු පවුල් 250 ක් පදිංචි කර නෑ..

නැදුන්කර්නි ගම්මානයේ ඉන්දියානු පවුල් 250 ක් පදිංචි කර නෑ..

නැදුන්කර්නි ගම්මානයේ ඉන්දියානු පවුල් 250 ක් පදිංචි කර ඇති බවට නැඟෙන චෝදනාව සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බව ,රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිවේදනයක් නිකුත් කරමීන් සඳහන් කරයි.
උතුරු පළාත් සභාවේ දේශපාලන බලධාරීන් මෙසේ ඉන්දීය ජනතාව පදිංචි කර ඇති බවට ඇතැම් මාධ්‍ය හරහා තොරතුරු වාර්තා නමුත් මෙරට කිසිඳු ප්‍රදේශයක විදේශිකයින් හෝ විදේශීය පවුල් පදිංචි කර නොමැති බව එමගින් අවධාරණය කර තිබේ.
ගැටුම් පැවති සමයේ ඉන්දියාවේ රැකවරණය පතා ගිය ශ්‍රී ලාංකිකයන් 10, 675 ක් 2009 වර්ෂයේදී එම ගැටුම් අවසන් වූ පසු සිය කැමැත්තෙන් නැවත ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි බවද ,මෙම පුද්ගලයින් සියළු දෙනා ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් වන බවද ඔවුන්ගේ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසි භාවය තහවුරු කර ඇති බවද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙයි.