ඒකාබද්ධ විපක්ෂයෙන් අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහයක්

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයෙන් අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහයක්

වහාම මැතිවරණයක් පවත්වන ලෙස රජයට බලකරමින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඉදිරි මාස දෙක ඇතුළතදී කොළඹ නගරයේදී අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහයක් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව එම පක්ෂ ආරංචි මාර්ග පවසයි.
ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙළට විරෝධය පළකරමින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඉකුත් 05 දා පැවැත්වූ විරෝධතාවෙන් පසු මෙම සත්‍යග්‍රහය පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති  බවද පැවසේ.
ඒ අනුව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු මෙය සංවිධානය කරන බවත්, මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත්කරන තෙක් මෙම සත්‍යග්‍රහය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බවද එම ආරංචි මාරිග වැඩි දුරටත් කියයි.