අගමැති රනිල්ගෙන් අරලියගහ මන්දිරය නීරීක්ෂණටය මැකොට අරාධනා.

අගමැති රනිල්ගෙන් අරලියගහ මන්දිරය නීරීක්ෂණටය මැකොට අරාධනා.

අරලියගහ මන්දිරය අගමැති කාර්යාලයේ දේශපාලන කටයුතුවලට යොදාගන්නා බවට කරනු ලබන චෝදනා පිළිබඳ මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් යොදවා සොයා බලන ලෙස අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

පසුගියදා මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සිදුකරන ආයතනයක් විසින් පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය කටයුතු සඳහා අරලියගහ මන්දිරය යොදාගන්නා බවට චෝදනා කර තිබිණි.

මේ පිළිබඳ පිරික්සීම සඳහා මැතිවරණය අවසන් වනතුරු මැතිවරණ නිලධාරීන් යොදවන ලෙසද අගමැතිවරයා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට දැනුම් දී ඇත.