ජනපතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්.

ජනපතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අද සවස 5.30ට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කිරීමට නියමිතයි.