නාවලපිටිය ලංගම බස් රථ සේවකයෝ වර්ජනයේ

නාවලපිටිය ලංගම බස් රථ සේවකයෝ වර්ජනයේ

බස් රථ රියදුරෙකුට පහරදීමේ සිද්ධියක් මුල් කර ගනිමින් නාවලපිටිය ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් බස් රථ සේවකයන් අද(28) අලුයම 4 සිට එම වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ හේතුවෙන්  නාවලපිටිය ඩිපෝවෙන් ගමන් ආරම්භ කරන බස් රථ 71ක ගමන් වාර 84 කට බාධා එල්ල වී ඇති බව සඳහන්.

නාවලපිටිය සිට රොජසන්ගම දක්වා ධාවනය වූ ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස් රථයකට කිසියම් පිරිසක් විසින් පහරදී ඇති අතර එහිදි රියදුරු තුවාල ලබා රෝහල් ගත කර ඇති බව වාර්තා වේ.

CATEGORIES