දුම්රිය ස්ථාන සඳහා මහජන බැංකු ටෙලර් යන්ත්‍ර 300 ක්‌ සවි කෙරේ…

දුම්රිය ස්ථාන සඳහා මහජන බැංකු ටෙලර් යන්ත්‍ර 300 ක්‌ සවි කෙරේ…

දුම්රිය මගීන්ට දෛනිකව සිදු කර ගත යුතුව තිබෙන බැංකු කටයුතු පහසු කිරීමේ අරමුණ ඇතුව ප්‍රධාන දුම්රිය ස්‌ථාන 100 ක මහජන බැංකු ටෙලර් යන්ත්‍ර 300 ක්‌ සවි කිරීමට කටයුතු ආරම්භ කළ බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ඊයේ (27 දා) පෙරවරුවේ අමාත්‍යාංශයේ පැවැති උත්සවයකදී පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා මෙම කරුණු අවධාරණය කළේ මහජන බැංකුව මඟින් එම ටෙලර් යන්ත්‍ර සවි කිරීම පිළිබඳව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ අවස්‌ථාවට සහභාගි වෙමිනි.

මෙහි පළමු වන අදියර යටතේ මෙම ටෙලර් යන්ත්‍ර දිවයින පුරා පිහිටි දුම්රිය ස්‌ථාන 300 ක සවි කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවත් මේ සඳහා විශේෂ ආරක්‌ෂිත වැඩපිළිවෙළක්‌ද දුම්රිය ආරක්‌ෂක අංශය විසින් සකසා ඇති බවද දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී බී. ඒ. පී. ආරියරත්න මහතා මෙම අවස්ථාවට එක් වෙමීන් පැවසීය.

CATEGORIES