ශ්‍රී ලංකාව 2015 ගෝලීය සාම දර්ශකයේ පහළට.

ශ්‍රී ලංකාව 2015 ගෝලීය සාම දර්ශකයේ පහළට.

2015 ගෝලීය සාම දර්ශකයේ 114 වන ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව තිබේ.

2014 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවට එම දර්ශකයේ 105 වන ස්ථානය හිමිව තිබූ අතර එය මෙවර ස්ථාන 9ක් පසුපසට ගොස් තිබේ.

රටවල් 162ක් අතුරින් සිඩ්නි හා නිව්යෝක් නගර මූලික කරගත් සාමය හා ආර්ථිකය සඳහා වූ ආයතනය මගින් එම ගෝලීය සාම දර්ශකය වාර්ෂිකව එළිදක්වයි.

ගිය වසරේ මෙන් ම මේ වසරේ ද ලොව සාමකාමී ම රට ලෙස පත්ව ඇත්තේ, අයිස්ලන්තයයි.

ලොව සාමකාමීත්වය අතුරින් පහළ ම ස්ථානය සිරියාවට හිමිව තිබේ.

දකුණු ආසියානු කලාපයේ රටවල් වන භූතානයට දර්ශකයේ 18 වන ස්ථානය ත්, නේපාලයට 62 ස්ථානය ත්, බංග්ලාදේශයට 84 වන ස්ථානය ත්, ඉන්දියාවට 143 වන ස්ථානය ත්, පකිස්ථානයට 154 වන ස්ථානය ත් ඇෆ්ගනිස්ථානයට 160 වන ස්ථානය ත් හිමිව තිබේ.