අන්තර්ජාල පද්ධතිය හරහා එක් දිනක් තුළ රියදුරු බලපත්‍ර ….

අන්තර්ජාල පද්ධතිය හරහා එක් දිනක් තුළ රියදුරු බලපත්‍ර ….

තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් මහජනතාවට කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබාදීම සඳහා රජය සියලු ප්‍රයත්නයන් දරන බව, අභ්‍යන්තර ප්‍රවාහන අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේය.

පසුගියදා මොණරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී, රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සඳහා අන්තර්ජාල ලියාපදිංචි ක්‍රමයක් ඇතුළත් වන නවීන මෝටර් රථ වාහන කාර්යාලය විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේය. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වියදම රුපියල් මිලියන 10 කි.

මීට පෙර ජනතාව ඔවුන්ගේ රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට මාස කිහිපයක් තුරු බලා සිටීමට සිදු වූ නමුත් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලියාපදිංචි ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කිරීමත් සමඟ, වාහන හිමියන්ට දිනක් ඇතුළත ඔවුන්ගේ රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම හැකි බව අමාත්‍යවරයා පැහැදිලි කළේය.

ඉකුත් කාලයේ පළමුව රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ලේඛන කොළඹ යැවීමට සිදු වූ අතර එහිදී ලේඛන හා බලපත්‍ර පරීක්ෂා කිරීමට මාස හයකට අධික කාලයක් පමණ ගත වූ බවත් ඒ කෙසේ වෙතත්, නව පද්ධතිය සමඟ නවීන තාක්ෂණය සංස්ථාගත කිරීම නිසා අඩු කාලයක් තුළ බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇතැයි ඒ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේය