රාමසාන් සමය අදින් ඇරඹේ.

රාමසාන් සමය අදින් ඇරඹේ.

ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ගේ උපවාස මාසය හෙවත් රාමසාන් සමය අදින් (19) ආරම්භ වනවා.

මුස්ලිම් ආගමික නායකයින්ගේ සංවිධානයේ නායක මවුලවි මුබාරක් අබ්දුල් මජීඩ් මහතා සඳහන් කළේ මෙය දෙවියන් වෙනුවෙන් කරනු ලබන පුජාවක් බවයි.

එළඹෙන මස 16 හෝ 17 යන දින දක්වා රාමසාන් සමය පැවැත්වෙනු ඇති බවයි ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ.