“කණ්ඩායමක් මේ රටේ සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්නට හදනවා’ – මහින්ද

“කණ්ඩායමක් මේ රටේ සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්නට හදනවා’ – මහින්ද

ඇතැම් පිරිස් ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතිය වෙනස් කිරීමට කටයුතු කරන බවත්,රට ගිය මාවත වෙනත් පැත්තකට හරවන බවත් හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවැසීය.

ඊයේ (17දා) පැවැති බෝධි පූජාවකට එක්වෙමින් ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ අනාගතයේදී බොධි පූජා වේදිකාවක් නොව දේශපාලනයේ වේදිකාවක් හැදෙනු ඇති බවයි.

“කණ්ඩායමක් මේ රටේ සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්නට හදනවා. සිංහල සංස්කෘතිය අපෙන් ඈත් කරවන්නට මහන්සි ගන්නවා. බටහිර අප අකපැයි කියලා තියාගත්ත සමහර දේවල් අද ප්‍රසිද්ධියේ ඉදිරිපත් කරන්න අපේ උදවිය කිසිම බියක් සැකක් නැතිව ඉදිරිය ඇවිත් තියෙනවා. මානව අයිතිය, සමානාත්මතාවය ගැන කතාකරමින් ජාතිය විනාශ කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයකට යනවා.

ගෙවල්වල, මාලිගාවල්වල හොරෙන්කරපු දේවල් අද ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කර ඒවා නීතිගත කරන්න හදනවා. අපි ගිය මාවත වෙනත් පැත්තකට හරවන්න හදනකොට පළිගැනීම, වෛරය, ක්‍රොධය මේ අයගේ ප්‍රමුඛස්ථානය බවට පත්කර ගත්ත වෙලාවක අපි කරන්නාවූ බෝධි පූජා තුළින් ඒ නායකයන්ගේ සිත් තුළින් වෛරය නැති වේවා. අනාගතයේදී වේදිකාව බෝධි පූජාවක වේදිකාවක් නොව, දේශපාලනයේ වේදිකාවක් හැදේවි.” යැයි ඔහු පැවැසීය