20 නිසා රතන හිමීගෙන් ආණ්ඩුවට රතු එළියක්.

20 නිසා රතන හිමීගෙන් ආණ්ඩුවට රතු එළියක්.

 

නව මැතිවරණ ක්‍රමය සම්මත කර දීමට වර්තමාන ආණ්ඩුව කටයුතු නොකරනවා නම් එය සම්මත කිරීම සඳහා පමණක් නව ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා ගැනීමට කටයුතු කරන බව පිවිතුරු හෙටක් උදෙසා ජාතික සභාවේ සභාපති පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියෝ අවධාරණය කළහ.

නව මැතිවරණ ක්‍රමය සම්මත නොකර පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට ජනාධිපතිවරයාට සදාචාරාත්මක අයිතියක් නොමැති බවද රතන හිමියෝ සඳහන් කළහ.

20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත නොකර පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට කටයුතු කරන ලෙසට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සඳහන් කරනවා නම් ඒ තුළින් පෙන්නුම් කරන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තවදුරටත් ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි බවය යන්නත් උන්වහන්සේ සඳහන් කර සිටියහ.

වර්තමාන ආණ්ඩුව 20වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කර ගැනීම සඳහා නිසි ලෙස කටයුතු කෙරුවානම් මේ වනවිට නව මැතිවරණ ක්‍රමය රට තුළ සම්මත වී හමාර බවද පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියෝ පවසා සිටියහ.

එහෙත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සෑමවිටම කටයුතු කරන ලැබුවේ නව මැතිවරණ ක්‍රමය සම්මත නොවන තැනට බවත්, ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ ඉදිරි පාර්ලිමේන්තුවකදී නව මැතිවරණ ක්‍රමය සම්මත කර ගන්නා බවට යැයිද උන්වහන්සේ අවධාරණය කළහ.

එහෙත් ඉදිරි පාර්ලිමේන්තුව තුළින් මෙය සම්මත කර ගැනීම පිළිබඳව විශ්වාසයක් නොමැති බවත්, තැටිය රත් වී තිබෙනා මේ මොහොතේදී යකඩ තලා ගන්නවා සේම නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් පිළිබඳව උණුසුම ඇති වී තිබෙනා මොහොතේ එය සම්මත කර ගත යුතු බවද සඳහන් කර සිටියහ.

ජනමතයට ගරු කර පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරින ලෙසට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සිදුකරණ උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාර සියල්ලම 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය වහාම සම්මතර කරන ලෙසට හැරවිය යුතු බවත්, 20 සම්මත කරන ලෙස ඉල්ලා තම සංවිධානයද ජනතා පෙළගැස්මක් සිදුකරන බවද උන්වහන්සේ අවධාරණය කළහ.