ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 50ක් වටිනා මැගී නූඩ්ල්ස්  විනාශ කරයි.

ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 50ක් වටිනා මැගී නූඩ්ල්ස් විනාශ කරයි.

 

ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 50ක් වටිනා මැගී නූඩ්ල්ස් තොගයක් විනාශ කිරීමට නෙස්ලේ සමාගම තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

බීබීසී පුවත් සේවය වාර්තා කරන අන්දමට ඉන්දියාවේ ආහාර ආරක්ෂණ පාලන අධිකාරිය මැගී නිෂ්පාදන තහනම් කිරීමෙන් අනතුරුව නෙස්ලේ සමාගම විසින් එම පියවර ගැනීමට තීරණය කර තිබේ.

ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්ත කිහිපයක කරන ලද පරීක්ෂණ වලින් සමහර මැගී නිෂ්පාදන වල ආරක්ෂාකාරී මට්ටමට වඩා ඊයම් අඩංගුවී තිබෙන බව හෙළි වූ අතර අලෙවියට අනුමත කර ඇති නූඩ්ල්ස් වර්ග නවයක් වෙළෙඳ පොලෙන් ඉවත් කර ගන්නා ලෙසටද ආහාර ආරක්ෂණ පාලන අධිකාරිය නියෝග කොට තිබේ.

ඉන්දීයාවේ ක්ෂණික නූඩ්ල්ස් වෙළඳ පොළෙන් 80% සතු නෙස්ලේ සමාගම අදාළ තහනමට අභියෝග කරන අතර නුඩ්ල්ස් සුරක්ෂිත බව ස්ථීර ලෙස පවසා සිටියි.

එමෙන්ම එම සමාගම විසින් තහනම අභියෝගයට ලක් කරමින් මුම්බායි මහාධිකරණයේ නඩුවක්ද ගොනු කර තිබේ.