රුසියානු ජනපති පුටින් පාප් වහන්සේටත් වේලාව වරද්දයි.

රුසියානු ජනපති පුටින් පාප් වහන්සේටත් වේලාව වරද්දයි.

 

පාප් වහන්සේ මුණගැසෙන්නට යන කිසිදු ලෝක නායකයකු නියමිත වේලාවට ඒ හමුවට සහභාගිවීම වරද්දන්නේ නැත. එහෙත් රුසියානු ජනපති ව්ලැදිමීර් පුටින් තමා එනතුරු බලාසිටින්නට පාප් වහන්සේටත් ඉඩ හැරියේය.

රුසියානු ජනපතිවරයා වතිකානුවේදී අතිඋත්තම පාප් වහන්සේ මුණගැසීමට නියමිතව තිබුණේ පසුගිය දහවැනිදාය.

කවදත් හැම වැඩකටම ප්‍රමාදවී යෑමේ පුරුද්දක් ඇති ජනපති පුටින්ට තමා වෙනුවෙන් බලා සිටින්නේ බිලියනයක් පමණ වූ ලෝක කිතුනුවන්ගේ නායකයනා බව අමතක වූවා සේය. ඔහු වතිකානුවට පැමිණෙන විට පැයක් ප්‍රමාද වී තිබුණි.

රුසියානු ජනපතිවරයාගේ ප්‍රමාදය මෘදු සිතින් ඉවසූ පාප් වහන්සේ මේ පැය පුරාම කිසිදු අපහසුතාවයකන් තොරව ගත කළහ. අවසානයේ ප්‍රමාද වී පැමිණි තම අමුත්තා සිනහවකින් පිළිගන්නට තරම් පාප් වහන්සේ කාරුණික වූහ.

කෙසේ වුවද පාප් වහන්සේ සහ රුසියානු ජනපතිවරයා අතර සුහද සාකච්ඡා සිදුවී තිබේ. යුක්රේන අර්බුදය පිළිබඳව දෙදෙනා සාකච්ඡා කළ බව වතිකානු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. විශේෂයෙන්ම යුක්රේනය තුළ සාමය ස්ථාපිත කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ පාප් වහන්සේ ජනපති පුටින්ගේ අවධානය යොමුකර ඇත.