සංවර්ධනය මුවාවෙන් ඉඩම් ඇල්ලීමට අගමැති වැට බඳියි.

සංවර්ධනය මුවාවෙන් ඉඩම් ඇල්ලීමට අගමැති වැට බඳියි.

 

සංවර්ධනය මුවාවෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ බලහත්කාරයෙන් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සහ නිවැසියන් ඉවත් කිරීමේ කටයුතු වහාම නතර කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිතුවරයා උපදෙස් දුන් බව අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කරයි.

ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමට අත්‍යාවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදි ප්‍රදේශයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහ සිවිල් සමාජයේ උපදේශකත්වය සහ සහභාගීත්වය ඇතිව ක්‍රමවත් මානුෂික ක්‍රමවේදයක් සකස් කළ යුතු බවත් අග්‍රමාත්‍යවරයා සඳහන් කර තිබේ.

පහුගිය ආණ්ඩු සමයේ විවිධ අවශ්‍යතාවන්ට මහජනයා බලහත්කාරයෙන් ඉවත් කරමින් ඉඩම් අත්පත් කරගත් බවත්, ඒ සඳහා වන්දි ගෙවීම් සිදු කර ඇත්තේ ද අක්‍රමවත් හා අවිධිමත් ලෙස බවත් අග්‍රමාත්‍යවරයා පවසයි.

ජනතාව වෙනුවෙන් කැපවී සිටින රජයක් ලෙස, රජයේ සහ පෞද්ගලික ඉඩම් පිළිබඳ කටයුතුවලදී වඩාත් විනිවිදභාවයකින් සහ වගකිමකින් යුතු සැලසුමක් හදුන්වා දිය යුතු බවද අග්‍රමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසයි.