උඩරට දුම්රිය මගේ දුම්රිය දෙකක් එකිනෙක ගැටෙයි.

උඩරට දුම්රිය මගේ දුම්රිය දෙකක් එකිනෙක ගැටෙයි.

 

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ බටගොඩ දුම්රිය ස්ථානයේදී දුම්රිය දෙකක් එකිනෙක ගැටීමෙන් එක් දුම්රිය එන්ජිමකට හානි සිදුව ඇති අතර, එක් මගියෙකු සුළු තුවාල ලබා ඇත.

මේ පිළිබඳ කරන ලද විමසීමකදී බටගොඩ දුම්රිය ස්ථානයේ ප්‍රකාශකයෙකු පැවසුවේ, නාවලපිටිය සිට බදුල්ල බලා ධාවනය වෙමින් තිබූ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන දුම්රියක් හා බදුල්ලේ සිට මහනුවර බලා ධාවනය වෙමින් තිබූ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය දුම්රියක් මෙසේ අනතුරට පත්ව ඇති බවයි.

මෙම දුම්රිය අනතුර පිළිබඳ පුළුල් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බවත්, මෙම අනතුර අද (09දා) සවස් කාලයේ දී සිදුවූ බවත් එම ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.