සමූහ දූෂණයකට ලක්ව මීයගිය විද්‍යාගේ පවුලේ ඥාතීන් ගම හැර යයි

සමූහ දූෂණයකට ලක්ව මීයගිය විද්‍යාගේ පවුලේ ඥාතීන් ගම හැර යයි

සමූහ දූෂණයකට ලක් කර ඝාරතනය කළ යාපනය පුන්කුඩුතිව් පාසල් දැරියක වන විද්‍යාගේ පවුලේ ඥාතීන් එම ප්‍රදේශය හැර ගොස් වවුනියාවේ පදිංචිවීමට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්‍ධයෙන් එම දැරියගේ මව සරස්වති සිවලෝකනාදන් පවසා සිටියේ, ‘වවුනියාවේ සිටින අපගේ ඥාතීන් සමඟ පදිංචියට යෑමට තීරණය කළා. මගේ දුවගේ ඝාතනයට සම්බන්‍ධ සැකකරුවන්ගේ ඥාතීන් පුන්කුඩුතිව්වල ජීවත්වෙනවා. ආරක්‍ෂක හේතුන් මත අප මෙම ප්‍රදේශයෙන් පිටවීමට තීරණය කළා. දුවගේ දින 45 ආගමික කටයුතු නිමාවූ පසු මගේ අනෙකුත් දරුවන් දෙදෙනා හා සැමියාත් සමඟ වවුනියාවට යනවා‘ යනුවෙනි.

මෑතකදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හමු වූ අවස්ථාවේ ද ඔවුන් මේ ගැන පවසා තිබුණි.