අගමැතිගේ චෝදනා හිටපු ජනපති ප්‍රතික්ෂේප කරයි

අගමැතිගේ චෝදනා හිටපු ජනපති ප්‍රතික්ෂේප කරයි

තමා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ සමයේදී ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවෙන් ලබාගත් රුපියල් බිලියන 28 ක ණය මුදල පියවීමට ගිය වසරේ ඉදිරිපත් කළ අයවැයෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන් කර තිබුණද, වත්මන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ආණ්ඩුව එම මුදල් අවභාවිතාවේ යොදවා බැංකුවට මුදල් ගෙවාගත නොහැකිව හිරවී සිටින බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

එම මුදල් වලින් හෙලිකොප්ටර් වලින් ගමන් ගිය බවටත්, දන්සල් පැවැත් වූ බවටත් තමාට විරුද්ධව අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ දිනවල චෝදනා කරමින් සිටින්නේ වත්මන් ආණ්ඩුව මුදල් අවභාවිතාවේ යොදවා ඇති නිසා යැයි හිටපු ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

තමා යටතේ පැවති මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ මාර්ග ව්‍යාපෘති 28 ක් සඳහා ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවෙන් රුපියල් බිලියන 55 ක දිගුකාලීන ණය මුදලක් ලබාගෙන තිබුණද, රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කරන රුපියල් බිලියන 28 එකී ණය පහසුකමේ කොටසක් නොවන බව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියි.

එකී රුපියල් බිලියන 28 ලබාගත්තේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව අතර සිදුවූ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව බව පවසන රාජපක්ෂ මහතා එම කෙටිකාලීන ණය උපයෝගී කරගත්තේ ජපානයේ ජයිකා ආයතනය හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වැනි විදේශීය ආයතන විසින් මුදල් ප්‍රතිපාදන සපයන මාර්ග ව්‍යාපෘතිවල දේශීය කොටස ගෙවීමට බවද සඳහන් කරයි.

එසේම පවතින මහාමාර්ග නඩත්තු කිරීමටද එම මුදල් යොදාගත් බව ඔහු ප්‍රකාශ කරයි. මෙම කෙටිකාලීන ණය මුදල මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට ලබාදෙන ලෙසත්, එකී මුදල් 2015 අයවැයෙන් පියවීමට පියවර ගන්නා බවත් කියමින් මහාභාණ්ඩාගාරය ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවට ලිඛිතව දන්වා තිබුණු බවද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

එසේම එම මුදල සම්පූර්ණයෙන්ම පියවීමට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලැබී තිබුණු බවත්, අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම රුපියල් බිලියන 28 සම්බන්ධව විවිධ කතා ගොතමින් සිටින්නේ එම මුදල් අවභාවිතාවේ යොදවා ඇති නිසා බවත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියි.