කිරිපිටි මිල ඉහළට

කිරිපිටි මිල ඉහළට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – දේශීය කිරිපිටි මිල හෙට (05) සිට ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ග්‍රෑම් 400ක දේශීය කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල ඉහළ යනුයේ රුපියල් 100කින්.

එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 950ක්.

කිලෝග්‍රෑම් 01 සහිත කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 230 කින් ඉහළ දැමෙනු ඇති.

එහි නව මිල රුපියල් 2350ක් බවයි කිරිපිටි නිෂ්පාදකයින් දැනුම්දී ඇත්තේ.