සින්ඩි මැකේන් දිවයිනට

සින්ඩි මැකේන් දිවයිනට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – රෝමයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතායතනය සඳහා වන එක්සත් ජනපද ස්ථිර නියෝජිතවරිය වන සින්ඩි මැකේන් අනිද්දා සංචාරයක් සඳහා දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතව තිබෙනවා.

COMMENTS

Wordpress (0)