සති අන්තයට බදුල්ලට නව දුම්රියක්

සති අන්තයට බදුල්ලට නව දුම්රියක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – මෙම සති අන්තයේ දුම්රිය මගීන් වැඩිවීම හේතුවෙන් මගීන්ගේ ඉල්ලීම අනුව, පහත සඳහන් පරිදි කොළඹ කොටුව – බදුල්ල හා බදුල්ල – කොළඹ කොටුව අතර නව දුම්රියක් ධාවනයට යෙදවීමට කටයුතු යොදා ඇත.

දුම්රිය කාල සටහන

No description available.

COMMENTS

Wordpress (0)