පැය 14කට වතුර නෑ

පැය 14කට වතුර නෑ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – හෙට (13) දිනයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටු වන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය දැනුම් දෙයි.

හාරිස්පත්තුව, අකුරණ , ජූජාපිටිය ,පාතදුම්බර, මහනුවර මහ නගර සභා බලප්‍රදේශය, අම්පිටිය සහ හන්තාන යන ප්‍රදේශවලට මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදු වන බව දැනුම් දෙයි.

ඒ අනුව හෙට පෙරවරු 6.00 සිට පස්වරු 8.00 දක්වා පැය 14 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ලැබේ.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ කටුගස්තොට ජල පවිත්‍රාගාරයේ අළුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටු වන බව වැඩිදුරටත් පවසයි.