ඇමති බලයෙන් ටෙන්ඩර් මගඩියක් කළ ව්‍යාපාරිකයෙකු ගැන අල්ලස් කොමිසමට පැමිනිල්ලක්

ඇමති බලයෙන් ටෙන්ඩර් මගඩියක් කළ ව්‍යාපාරිකයෙකු ගැන අල්ලස් කොමිසමට පැමිනිල්ලක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –

ලංකා ධීවර සංස්ථාවට අයත් ගාල්ල ශීතාගාරය හා මත්ස්‍ය සැකසුම් ඒකකය  වසර දහයක කාලයකටu බදු ගෙන සිටින ප්‍රධාන පෙළේ ටින්මාළු සමාගමක් ප්‍රසම්පාදන ගිවිසුම් හිතාමතාම කඩකරමින් රුපියල් මිලියන හයක බැංකු ඇපකරය තැන්පත් කිරිම වසරකට වැඩි කාලයක් පැහැර හැර තිබේ.

හිටපු ධීවර ඇමතිවරයෙකුගේ සමීපතමයෙකු වන මෙම ව්‍යාපාරිකයා සම්බන්ධයෙන් ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාවේ ප්‍රධානියෙකුගේ මැදිහත්වීම මත ලංකා ධීවර සංස්ථාව කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොමැති බවද ලංකා ධිවර සංස්ථාවේ ආරංචිමාර්ග සදහන් කරයි.

රුපියල් මිලියන 3 ක මාසික කුලී පදනමක් මත පසුගිය 2021 වසරේ ජුලි මස 22 වැනිදා මෙම ටෙන්ඩරය පිරිනමා ඇති අතර එම ටෙන්ඩරය මිළදී ගත් අදාල සමාගම රුපියල් මිලියන නවයක ස්ථාවර තැපතුවක් සහ රුපියල් මිලියන හයක බැංකු ඇපකරයක් අදාල සමාගම විසින් තැන්පත් කළ යුතුව තිබුණි.

 

නමුත් අදාල සමාගම ස්ථාවර තැන්පතුව පමනක් සිදුකර බැංකු ඇපකරය දින හතක් තුළ තැන්පත් කරන බව පොරොන්දු වී ඇතත් මේ තාක් එම ඇපකරය තැන්පත් කර නොකර ප්‍රසමිපාදන ගිවිසුම් හිතාමතාම කඩකර තිබේ. අදාල බැංකු ඇපකරය තැන්පත් කරන ලෙසට කරන ලද පූර්ව දැනුම් දිම් සියල්ලම අදාල සමාගම විසින් නොසළකා හැර තිබේ.

 

ප්‍රසම්පාදන ගිවිසුම් කඩකර සිටින මෙම සමාගම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසත් අදාල සමාගමේ කාර්ය සාධක බැදුම්කරය අවලංගු කරන ලෙසත් ලංකා ධීවර සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂ මඩුල්ල සහ නීති නිලධාරිනිය එම සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා ඇතුළු පාලනාධීකාරියෙන් ඉල්ලා සිටියක් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක මේ තාක් ගෙන නැත.

ධීවර සංස්ථාවේ ලිහිල් ප්‍රතිපත්තිය නිසාම ගිවිසුම් කඩකර ඇති ටින්මාළු සමාගම මාස තුනක මාසික කුලියද ගෙවා නැතැයිද වාර්තා වන අතර මෙම සමාගම විසින් සිදුකර අති අයථා ගනුදෙනු ගැන ධීවර සංවිධාන කිහිපයක් අල්ලස් හෝ දූෂන විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණිල්ලක් ද සිදුකර තිබේ.

ටින්මාලු සමාගම මාස තුනක කුලී ගෙවීමද පැහැර හැර තිබෙන බවද වාර්තා වේ..

මෙම ටෙන්ඩර් ගනුදෙනුව හරහා සිදුව ඇති අක්‍රමිකතාවක් ගැන ධීවර සංවිධාන එකමුතුව විසින් අල්ලස් හෝ දූෂන විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිනිල්ලක් ද සිදුකර ඇත.