බස්ගාස්තු වැඩි කරයි

බස්ගාස්තු වැඩි කරයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – බස් ගාස්තු සියයට 30 කින් වැඩි කර ඇත.

ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරින් සහ බස් සංගම් අතර අද පැවති සාකච්ඡාවකදී එම තීරණයට එළඹ තිබේ.

නව බස් ගාස්තු ලබන 01 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මකයි. අවම බස්ගාස්තුව රුපියල් 40 ක් බව පෞද්ගලික බස්හිමියනගේ සංගම් සඳහන් කරයි.

මේ අතර දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනය සදහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවෙයි. ඒ අනුව මගී භාණ්ඩ තැපැල් සහ වෙනත් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සදහා වන ගාස්තු සංශෝධනය කෙරෙනු ඇත. මගී ප්‍රවාහන ගාස්තු සංශෝධනය කර ඇත්තේ මීට වසර 5 කට පෙරය. වසර 14කට ආසන්න කාලයක් තුළ භාණ්ඩ සහ තැපැල් ප්‍රවාහන ගාස්තු සංශෝධනය කර නොමැත. වර්තමානයේ ඉන්ධන මිලෙහි සිදුවු සිග්‍ර ඉහළයාම මත දුම්රිය දෙපර්තමේන්තුවේ පුනරාවර්තන පාඩුව ඉහළ යමින් පවතී. එබැවින් සතුටුදායක දුම්රිය සේවාවක් පවත්වාගෙන යාමට හැකිවන පරිදි එම දෙපාර්තමේන්තුව උපයන ආදායම නැංවීම මෙහි අරමුණයි.