ජූනි මුල් දින දහයේ පාස්පෝට් 31,725ක් නිකුත් කරලා

ජූනි මුල් දින දහයේ පාස්පෝට් 31,725ක් නිකුත් කරලා

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ජූනි මාසයේ මුල් දින දහය තුළ විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර 31,725ක් නිකුත් කර තිබෙන බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

සාමාන්‍ය වශයෙන් දින දහයකදී නිකුත් කෙරෙන බලපත්‍ර සංඛ්‍යාව 10,000ක් පමණ වන බවත් මධ්‍ය ප්‍රකාශිකා නියෝජ්‍ය ආගමන විගමන පාලක පියුමි බණ්ඩාර මහත්මිය ප්‍රකාශ කළාය.

මේ අතර විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර ගැනීමට ඇතිව තිබෙන තදබදයට පිළියමක් ලෙස එක් දින සේවාවෙන් දිනකට නිකුත් කෙරෙන බලපත්‍ර සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ අවධානය යොමුව ඇති බව වාර්තා වේ.