විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ  සාමාන්‍ය සේවා යළි ආරම්භ කෙරේ

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ සාමාන්‍ය සේවා යළි ආරම්භ කෙරේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –

පරිගණක පද්ධතියේ හදිසි අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් අත්හිටුවා තිබූ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ (එක් දින සේවය හැර) සාමාන්‍ය සේවා යළි ආරම්භ කරන බව ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එළැඹෙන සඳුදා (09) සිට ආදාළ සේවා ඇරඹෙන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

ඒ අනුව සඳුදා දිනයේ භාරගැනීම සිදුකරන්නේ ලබන්නේ මැයි මස  5, 6 සහ 9 යන දිනවලදී සාමාන්‍ය සේවය යටතේ ගමන් බලපත්‍ර ලබාගැනීම සඳහා වේලාවක් වෙන්කර ගත් සහ මැයි 5 දින සාමාන්‍ය සේවය යටතේ ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් භාර දීමට පැමිණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් අංකයක් හෝ මුද්‍රාවක් ලබාගත් අයදුම්කරුවන්ගේ ඉල්ලුම්පත් පමණි.

මැයි 10 වෙනිදා සිට ගමන් බලපත්‍ර අයදුම්පත් භාරදීම සඳහා දිනයක් හා වේලාවක් වෙන්කර ගෙන පැමිණීම අනිවාර්ය වේ.

මීට අමතරව, http://www.immigration.gov.lk/ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිස හෝ 0707101060 යන දුරකතන අංකය ඇමතීමෙන් දිනයක් හා වේලාවක් වෙන්කර ගැනීම සිදු කළ හැකියි.

දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය මගින් සපයනු ලබන අනෙකුත් සේවා ප්‍රාදේශීය කාර්යාල මගින් සිදු කරනු ලබන සේවා සහ ගුවන්තොටුපල ආගමන විගමන සේවා කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කරන බවද ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

හැකි ඉක්මනින් එක්දින සේවය යටතේ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත්කිරීමට කටයුතු කරන බවත් ජනතාවට සිදුවන අපහසුතාව පිළිබඳ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව කනගාටුව ප්‍රකාශකරන බවත් එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

COMMENTS

Wordpress (0)