කොළඹ – මීගමුව ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර වෙයි

කොළඹ – මීගමුව ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර වෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –

විරෝධතාවක් හේතුවෙන් කොළඹ – මීගමුව ප්‍රධාන මාර්ගය මහබාගේ මංසන්ධිය අසලින් අවහිර වී තිබේ.

ප්‍රදේශවාසින් විසින් ගෘහස්ථ ගෑස් ඉල්ලමින් මෙලෙස මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතාවයේ නිරතව සිටින බව වාර්තා වේ.

COMMENTS

Wordpress (0)