පස්,වැලි,ගල් සඳහා බලපත්‍ර හෙට සිට එකම තැනකින්

පස්,වැලි,ගල් සඳහා බලපත්‍ර හෙට සිට එකම තැනකින්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – පස්, වැලි, ගල් ප්‍රවාහනය හා කැණීම් කිරීම සඳහා හෙට(01) සිට එකම ආයතනයක් තුළින් බලපත්‍ර ලබා දෙන බව භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

එහි සභාපති අනුර වල්පොල මහතා සඳහන් කළේ, ඒ අනුව භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශයට පැමිණ,අදාල ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු බලපත්‍ර ලබා ගත හැකි බවය.

ඒ සඳහා දිවයින පුරා පිහිටා ඇති භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශයේ කාර්යාලවලින් සේවාවන් ලබා ගත හැකිවේ.

මේ අතර ගල්කොරි සඳහා වසර 03 ක කාලයක් සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කරන බව භූ විද්‍යා හා පතල් කැනීම් කාර්යාංශයේ සභාපති ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා සඳහන් කළේ ය.

COMMENTS

Wordpress (0)