සාකච්ඡා අසාර්ථකයි

සාකච්ඡා අසාර්ථකයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය සහ ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශ ලේකම් අතර සාකච්ඡාව අසාර්ථක වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව වර්ජනයකට යාම සම්බන්ධ තීරණය අද පස්වරුවේ පැවැත්වෙන විධායක කමිටු සාකච්ඡාවෙන් පසුව ගන්නා බවයි දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය සඳහන් කළේ.