අභියාචනාධිකරණයට නව විනිසුරුවරයෙකු දිවුරුම් දෙයි

අභියාචනාධිකරණයට නව විනිසුරුවරයෙකු දිවුරුම් දෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  අභියාචනාධිකරණයේ නව විනිසුරුවරයෙකු ලෙස විකුම් කළුආරච්චි ජනපති ඉදිරියේ අද(24)දින දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.