බස් ගාස්තුවත් වැඩි වෙයිද?

බස් ගාස්තුවත් වැඩි වෙයිද?

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ දැමීමට රජය ගත් තීරණය සමග බස් ගාස්තුද ඉහළ දැමීම සම්බන්ධ තීරණය අද පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව ප්‍රකාශයට පත්කරන බව ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 25ක් දක්වා ඉහළ දැමීමේ අවශ්‍යතාවක් ද පවතින බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේ.