මිල තීරණයට මැදිහත් වෙන්නේ නෑ

මිල තීරණයට මැදිහත් වෙන්නේ නෑ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – බේකරි නිෂ්පාදන සඳහා පනවා ඇති පාලන මිලෙන් ඉවත් වන බව බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය සඳහන් කරනවා.

ඒ අනුව ඉල්ලුම හා සැපයුම මත මිල තීරණය වෙනු ඇති.

මෙම තීරණය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිය ක්‍රියාත්මක බවයි වාර්තා වෙන්නේ.